FOTOGRAMETRIA I ORTOFOTOMAPY

DEWELOPERZY - INSTYTUCJE - SAMORZĄDY - PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWA

ORTOFOTOMAPY TERENÓW

Wykonujemy ortofotomapy działek o wielkościach nawet 4 km2 (tak jak poniższa ortofotomapa prawobrzeżnej części Śremu). Osiągamy wysoką dokładność, a sama ortofotomapa może posiadać georeferencję.

Ortofotomapa Śrem
Georeferencja i dokładność
Każde wykonane przez nas zdjęcie zawiera georeferencję. Dzięki temu możemy precyzyjnie połączyć wszystko w całość i osiągnąć dokładność maksymalną rzedu 1px=2cm. Ostateczna ortofotomapa również posiada swoją georeferencję i gotowa jest do osadzenia na mapach online i dowolnej stronie internetowej.
Plan lotu ortofotomapa
fragment-orto-srem
Ortofotomapa wysypiska
Wykorzystanie ortofotomap
w rolnictwie i sprzedaży nieruchomości - do dokładnego pomiaru i wytyczania granic pól uprawnych lub działek pod zabudowę;
w administracji – do tworzenia opracowań tematycznych i uzupełnienia potrzebnej dokumentacji;
w infrastrukturze – do planowania przestrzennego, kontrolowania już trwających inwestycji, wytyczania przebiegu dróg i rozmieszczenia dużych budynków;
do oceny szkód – do szybkiego oszacowania obszaru oraz stopnia zaistniałych zniszczeń, na przykład na skutek klęsk żywiołowych, można z łatwością porównać na takiej mapie stan przed zdarzeniem ze stanem obecnym.
Jak się z nami skontaktować?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ


Mateusz Michalak
Mateusz Michalak
tel. 790 757 850
Mateusz Muras
Mateusz Muras
tel. 733 664 974

Możesz również wysłać e-mail na adres kontakt@skyeyedrone.pl lub skorzystaj z poniższego formularza.