Ortofotomapa fragmentu jezdni przy Śremie

Ortofotomapa terenu leżącego przy obwodnicy Śremu

Opis

Ortofotomapa złożona z kilkudziesięciu zdjęć nałożona na mapy Google Maps.

Data wykonania

Obejrzyj!