Panorama 360 podczas remontu basenu w Śremie

Opis

Panorama 360 zrobiona z wysokości 5m podczas remontu basenu w Śremie.

Data wykonania

14.03.2017 r.